Ana SayfaTürkiyeBüyüme %7 gelir

Büyüme %7 gelir

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 65. Olağan Genel Kurulu’na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çeyrekte öncü göstergelerin yüzde 7 civarında bir büyümeye işaret ettiğini söyledi. Nebati, sanayi üretiminin ilk çeyrekte yüzde 10.2 arttığını, ihracatta nisanda yıllık bazda 240 milyar doların aşıldığını, mart itibarıyla istihdamın 30 milyon kişiye yaklaştığını anlattı.

AKTİFLER 10 TRİLYONU AŞTI
Bankacılık sektörünün tarihinde ilk kez aktif büyüklüğünün 10 trilyon liranın üzerine çıkardığını hatırlatan Nebati, sektörün aktif büyüklüğünün milli gelire oranının yüzde 141 seviyelerinde olduğunu dile getirdi. Nebati, kredilerin 5.5 trilyon liraya, mevduatların 6 trilyon liraya ulaştığını söyledi. Nebati, temel hedefi üretim, ihracat ve yatırımları artırmak olan Türkiye Ekonomi Modeli ile selektif kredi yaklaşımını ekonomi politikalarının odağına yerleştirdiklerini vurguladı. Bakan Nebati, “20 Mayıs itibarıyla, ticari kredi büyümesi (kur etkisinden arındırılmış) yıllık yüzde 26.3 seviyesinde gerçekleşirken, tüketici kredilerinin büyümesi yıllık yüzde 23.6 seviyesinde seyrediyor. Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarca gerçekleştirilmesi oldukça sevindirici” dedi. Nebati, sermaye yeterlilik oranının yüzde 20.4 ile yasal alt sınırın iki katının üzerinde seyrettiğini söyledi.

HUBUBAT FAZLA OLACAK
“Enflasyondaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümündeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz” diyen Nebati, fiyat artışlarının vatandaşlara asgari düzeyde yansımasına yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti. Nebati, “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’yle toplantı gerçekleştirdik. Bu yıl, ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlamayı, devir stoklarımızı da dikkate aldığımızda önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretimi gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Bu durumun, gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına etki göstereceğine inanıyoruz. Gıda arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaları önceliklendiriyoruz” dedi.

ENFLASYONU SADECE DEVLET ÇÖZEMEZ
BAKAN Nebati, enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmediklerinin, tüm paydaşlarla tam uyum içerisinde koordineli bir şekilde hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu bir mesele olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi. Nebati, devlet olarak kendi yaptıklarına ek olarak firmaların da fiyat politikalarında cesur adımlar atma yönündeki düşüncelerini sonuna kadar desteklediklerini kaydederek, “Fiyatları istikrara kavuşturana kadar, milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BANKALARIN KREDİLERİNİN % 82’Sİ REEL KESİME
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün toplam kredilerinin yaklaşık yüzde 59’unun kurumsal ve ticari kredilerden, yine toplam kredilerin yüzde 23’ünün KOBİ’lere verilen kredilerden oluştuğunu belirtti. Akben, “Toplamda bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 82’si üretim yapan reel kesime kullandırılmaktadır. Bu son derece sevindirici bir şey. Ancak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç bankalarımızın daha da fazla katkı sunmasını gerektirmektedir. Özellikle kredi tahsislerinde tematik bir yaklaşımla değerlendirme yapmaları, ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacak alanlara öncelik vermeleri gerekmektedir” dedi.

TİCARİ KREDİLERİN PAYI 4 PUAN ARTTI
TÜRKIYE Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, mart itibarıyla bankacılık sektörünün bilançosunun 10 trilyon TL’yi aştığını belirterek, “Bilançonun milli gelire oranı yüzde 120’nin üzerinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke ortalaması olan yüzde 110’un üzerindeyiz” dedi. Kredilerin hep ulaşılabilir olduğunu belirten Çakar, nisan ayı itibarıyla 12 aylık dönemde kredilerin yüzde 48 arttığını, kredilerin milli gelire oranının yüzde 66 olduğunu söyledi. Ticari kredilerin payının yüzde 81 olduğunu, KOBİ’lerin toplam kredilerden yüzde 24 pay aldığını belirten Çakar, şöyle konuştu: “Ticari kredilerin payı 2021 üçüncü çeyreğinden beri 4 puan arttı. Kaynaklar, daha fazla reel sektörün kullanımına yönlendirildi. İlk çeyrek sonunda ticari krediler içinde en büyük pay yüzde 28 ile imalat sanayinde. Üretimin, ihracatın ve istihdamın belkemiğini oluşturan çok sayıdaki sektöre kullandırılan kredilerin payının arttırılmasının öneminin farkındayız. Ticari krediler içerisinde ticaret sektörü yüzde 16, inşaat yüzde 11, enerji sektörü yüzde 9 paya sahiptir.” Türkiye’nin ilgi çekmeyi hak ettiğini belirten Çakar, “Yenilenmekte olan altyapı ve teknoloji yatırımları, yatırım ortamını iyileştiren uygulamalar, istihdam, tasarruf ve döviz geliri artışı sağlayan faaliyetleri önceleyen maliye politikası yaklaşımının hem yerli hem yurtdışı yatırımcıların iştahını olumlu etkilediğini gözlemliyoruz” diye konuştu.

Must Read

spot_img